Verzend en retour

Bestelt u in de Dakramennederlandshop?

Informatie over verzending

Dakramennederlandshop levert met verschillende postbedrijven. In uw mail, na uw bestelling, treft u aan wanneer u de producten mag verwachten. Bent u niet op de afgesproken plaats van levering? Dan laat de bezorger een bericht achter of en wanneer de levering opnieuw aangeboden wordt. Kan het product uiteindelijk niet bezorgd worden? Dan wordt het product retour gezonden aan Dakramennederlandshop. U kunt dan contact opnemen met Dakramennederlandshop voor meer informatie over uw bestelling. De contactgegevens treft u hieronder aan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons (tel. 0575-542983-info@dakramennederland.nl)
U bent als klant zelf verantwoordelijk voor de retour zending van de producten en de kosten hiervan zijn tevens voor de klant.

Levering en uitvoering

Dakramennederlandshop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling.
Als plaats van levering geldt het adres dat u aan ons kenbaar heeft gemaakt.
Op uw orderbevestiging of in een latere mail treft u de levertijd van de door u bestelde producten aan. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van de thuiswinkel voorwaarden is vermeld, zal Dakramennederlandshop geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Dakramennederland zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van u als klant.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Product retourneren?

Lees meer op onze pagina over het retourneren van producten. 

Herroepingsrecht/retour van producten

Bij de aankoop van onze producten via Dakramennederlandshop heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in de originele verakking te laten om te kijken of hij het product wenst te behouden.

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking (ook verzendverpakking) aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Je kan het product retourneren 

Binnen de opzichttermijn van 14 dagen, ingaande op de eerst volgende dag na aflevering. in de -voor zover redelijkerwijs mogelijk- originele fabrieksverpakking.

Indien je gebruik maakt van het herroepingrecht worden de kosten in geval van herroeping, de verzendkosten voor rekening genomen door de consument. Na ontvangst van het onbeschadigde en in de originele verpakking geretourneerde artikel en nagekeken product zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Indien wij uw retourzending beschadigd retour ontvangen, zullen wij de waardevermindering (indien va toepassing) doorberekenen op het door u terug te ontvangen bedrag.

Uiteraard is het mogelijk om een product retour te sturen, echter zitten hier retourkosten aan vast van 10% van de adviesverkoopprijzen zonder de korting, dit zijn de kosten die de fabrikant aan ons berekend voor het retour nemen van een product.

Indien er een product uit de verpakking is geweest, zitten er herpakkingskosten aan verbonden van 10% van de adviesverkoopprijzen, dit zijn de kosten die de fabrikant aan ons berekend voor het herverpakken van een product. Uiteraard dient er dan geen montage schade aanwezig te zijn.

Uitsluiting herroepingsrecht 

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Wanner de consument kiest voor montage door Dakramennederland dan vervalt het retourrecht op deze producten, uiteraard zit er dan wel garantie op volgens de voorwaarden van dat product.

Maatwerkproducten zijn uitgesloten van het recht van retour. Deze producten zijn specifiek op maat voor de klant geproduceerd.

De Opruimingsartikelen zijn uitgesloten van het recht op retour. Dit zijn de laatste maten en gaan/zijn vaak uit de collectie, deze producten kunnen niet meer retour genomen worden.

Klik hier voor het retourformulier

Zal ik je bellen?